Aplikovaná behaviorální analýza (ABA)

je vědní obor zabývající se chováním, přesněji funkčním vztahem mezi prostředím a chováním.

Co znamená pojem “APLIKOVANÁ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA”?

Je to věda založená na DŮKAZECH a pravidelně sbíraných datech. Její historie sahá do začátku 20. století. V zahraničí jsou metody vycházející z ABA efektivně využívány pro práci s dětmi s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. ABA však nachází své uplatnění i jinde: ve školství, v pracovní sféře, sportu, geriatrii, ve výchově dětí a v mnoha dalších oblastech…

APLIKOVANÁ

protože vede ke zkvalitnění sociálně významného chování, které následně povede k celkovému zlepšení kvality života klienta a jeho okolí.

BEHAVIORÁLNÍ

týkající se chování, které je pozorovatelné, specifické a měřitelné.

ANALYTICKÁ

zabývá se funkčním vztahem mezi chováním a prostředím.
„Bez dat jsme jenom osobami, které mají na problém pouze další názor.“

Andreas Schleicher

Pro koho?

Pro děti, u kterých se vývoj odklání od normy nebo se rodič obává, že tomu tak může být. Znepokojivé může být, když dítě zatím:

Nesdílí pozornost

Nenavazuje oční kontakt

Neukazuje na věci

Chybí vokalizace

Nereaguje na jméno

Má specifické, izolované zájmy

Vypadá, jako by neslyšelo

Chybí mu dovednost napodobovat druhou osobu

Preferuje samostatnou hru

Spolupráce s dospělou osobou zatím vázne

Důležité !!!

Diagnóza není nezbytná pro zahájení intervence.

Na začátku …

se zaměřujeme na odstraňování nežádoucího chování, identifikaci a rozvoj motivace. Základem je budování pozitivního vztahu s terapeutem a širším okolím, a také rozvoj spolupráce. Stěžejní je pro nás naučit dítě komunikovat svoje potřeby a přesněji, říkat si o to, co chce. Není nic silnějšího, než když si dítě řekne (znakuje) o kýženou věc či aktivitu a prostřednictvím dospělého ji dostane… Tak začíná komunikace. Zde také zahajujeme výuku imitačních dovedností (nápodoby), která je pro další učení nezbytná.

S postupující intervencí…

se naše práce zaměřuje na rozvoj důležitých vývojových milníků, jakými jsou porozumění řeči, pojmenovávání věcí a aktivit, začátky konverzačních dovedností. Pracujeme na rozvoji funkční hry, sebeobslužných a sociálních dovedností.

 • U každého dítěte pracujeme na individuálních cílech a vycházíme z úrovně, na které se aktuálně nachází. Tu jsme schopni identifikovat díky přesné diagnostice (VB MAPP/ABBLS). Stěžejní je pro nás práce na dovednostech, které dítěti a jeho nejbližšímu okolí zajistí samostatnější a spokojenější život, zvýší přístup k posílení a povedou k zařazení do méně restriktivního prostředí.
 • Kromě akademických dovedností pracujeme u všech dětí i na behaviorálních protokolech, které dítěti umožní osvojení následujících dovedností nezbytných pro život:
  • přerušení aktivity a přechod k jiné aktivitě
  • odevzdávání posílení
  • akceptace „NE“
  • nácvik čekání
  • reakce na „STOP“
  • a mnoho dalších …

A to nejdůležitější…. bezpečnou a přirozenou platformou pro výuku nových dovedností je
HRA
 (s tím co dítě baví, co jej motivuje a k čemu tíhne).


Intervence probíhá VŽDY souběžně dvěmi směry

1

Naše práce

s dítětem v prostorách centra
2

Práce rodiče s dítětem

v domácím prostředí pod naším vedením

Psychologické poradenství

 • respektující komunikace
 • nastavování společných dohod
 • řešení úskalí ve výchově
 • pomoc v budování dovedností, které ulehčují život (dětem i rodičům)
 • podpora pečujících osob a sourozenců dětí s hendikepem
 • z principů vědního oboru aplikované behaviorální analýzy
 • z praxe v pedagogicko-psychologické poradně
 • Kids´s Skills- na řešení orientovaný přístup
 • Respektovat a být respektován
 • osobní nepřenosná zkušenost se zvládáním krizových životních situací

Preferujeme otevřenou komunikaci a zapojení dětí do aktivního hledání společných řešení.

prezenčně nebo on line na platformě Zoom, WhatsApp, Skype

 • služba je plně hrazena klientem
 • platba za služby probíhá vždy předem na účet poskytovatele služeb
 • konzultaci lze bezplatně zrušit (sms, telefonicky, mailem), a to nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem
 • zrušení konzultace méně než 24 h. před termínem vede k propadnutí platby bez náhrady termínu a nároku na vracení peněz
„Mluvíme-li o problémech, vytváříme problémy. Mluvíme-li o jejich řešení, generujeme řešení“.

Steve de Shazer

O nás

Společně pomáháme dětem a jejich rodinám získávat hravou a bezpečnou formou dovednosti pro lepší život

Mgr. Natalia Szwarc, BCBA
Mgr. Lucie Anastasovská, RBT
Mgr. Denisa Prunnerová, RBT

Lektorská a přednášková činnost

Na přání klienta připravíme přednášky na vybraná témata pro odbornou či laickou veřejnost.

Kontaktujte nás

Ceník
Ceník služeb v oblasti Aplikované behaviorální analýzy (ABA)

Seznámení

ZDARMA/15 min.

Vstupní telefonické seznámení se službou (nutno domluvit termín předem)

Konzultace

1250 Kč/hod.

Vstupní konzultace pro zájemce o ABA (bez dítěte)

Ambulantní forma

850 Kč/hod.

Přímá práce s dítětem ambulantní formou (1:1)

Konzultace s rodičem

850 Kč/hod.

Konzultace s rodičem (prezenčně/on line)

Práce s dokumentací

850 Kč/hod.

Práce s dokumentací klienta

V prostředí dítěte

1250 Kč/hod.

Intervence ve vlastním sociálním prostředí dítěte. (Dodatečné náklady na dopravu)

Jsme otevření různým variantám spolupráce: konzultace, on line vedení rodiče, domácí programy. Dle možnosti rodiny a aktuální kapacity odborného teamu.

Služba je plně hrazena klientem

Ceník služeb psychologického poradenství (mimo ABA)

Individuální konzultace

950 Kč/hod.

Individuální psychologická konzultace (prezenčně/on line)

Rodinná konzultace

1250 Kč/hod.

Psychologická konzultace rodič a dítě (prezenčně/on line)

Služba je plně hrazena klientem

Lektorská a přednášková činnost

Přednášky

Cena po domluvě

Na přání klienta připravíme přednášky na vybraná témata pro odbornou či laickou veřejnost. Cena dle náročnosti na přípravu a po předchozí domluvě.

Užitečné odkazy
Centrum aplikované behaviorální analýzy při Masarykově univerzitě v Brně

Centrum aplikované behaviorální analýzy při Masarykově univerzitě v Brně. Zajišťuje především vzdělávání v oboru ABA.

The Behavior Analyst Certification Board

The Behavior Analyst Certification Board, Inc.® je americká společnost pro ABA, která zastřešuje certifikaci odborníků v oboru ABA; do konce roku 2022 celosvětově, od roku 2023 pouze na území USA.

Stránky určené především rodičům, logopedům aj. odborníkům v pomáhajících profesích s nabídkou prakticky zaměřených kurzů. Najdete tu spoustu inspirace i tipů pro práci s dětmi.

Stránky určené především rodičům, logopedům aj. odborníkům v pomáhajících profesích s nabídkou prakticky zaměřených kurzů. Najdete tu spoustu inspirace i tipů pro práci s dětmi.

Terapeutické centrum pro pomoc rodinám dětí s autismem, ADHD, vývojovou dysfázií aj. poruchami vývoje se sídlem v Praze.

Terapeutické centrum pro pomoc rodinám dětí s autismem, ADHD, vývojovou dysfázií aj. poruchami vývoje se sídlem v Praze.

Stránky odborníků vzdělaných v ABA z Brna a okolí. Najdete zde širokou nabídku služeb.

Stránky odborníků vzdělaných v ABA z Brna a okolí. Najdete zde širokou nabídku služeb.

Nezisková organizace nabízející řadu webinářů a provozující ABA třídu v Olomouci.

Nezisková organizace nabízející řadu webinářů a provozující ABA třídu v Olomouci.

První nestátní zdravotnické zařízení v oboru Aplikované behaviorální analýzy v ČR Behaviorální intervence pro děti s neurovývojovými poruchami.

První nestátní zdravotnické zařízení v oboru Aplikované behaviorální analýzy v ČR Behaviorální intervence pro děti s neurovývojovými poruchami.

ABA Český Těšín

Společně pomáháme dětem a jejich rodinám získávat hravou a bezpečnou formou dovednosti pro lepší život.

Adresa

Havlíčkova 210,
Český Těšín, 737 01

Kontakt

Email: kontakt@abact.cz
Phone: +420 608 644 414

64961117

Číslo účtu

7399473994/2010